ALMANCA KURSU ALMANCA FİİLLER

Play
olmak

Play
sein

Play
aramak

Play
suchen

Play
dinlemek

Play
zuhören

Play
oturmak

Play
wohnen

Play
konuşmak

Play
sprechen

Play
ağlamak

Play
schreien

Play
bakmak

Play
gucken

Play
bulmak

Play
finden

Play
sahip olmak

Play
haben

Play
harcamak

Play
ausgeben

Play
vermek

Play
geben

Play
yapmak

Play
tun

Play
yapmak

Play
machen

Play
saklamak

Play
behalten

Play
giymek

Play
tragen

Play
taşımak

Play
tragen

Play
zorunda olmak

Play
müssen

Play
eğlenmek

Play
sich amüsieren

Play
tasvir etmek

Play
beschreiben

Play
sormak

Play
fragen

Play
uyumak

Play
schlafen

Play
yazmak

Play
schreiben

Play
yollamak

Play
senden

Play
kapatmak

Play
schließen

Play
sigara içmek

Play
rauchen

Play
almak

Play
nehmen

Play
yerini almak

Play
besetzen

Play
tamir etmek

Play
reparieren

Play
kaplamak

Play
abdecken

Play
katlamak

Play
falten

Play
koklamak

Play
riechen

Play
yapmaya çalışmak

Play
versuchen

Play
uyuya kalmak

Play
einschlafen

Play
almak

Play
erhalten

Play
yanmak

Play
brennen

Play
aoturmak

Play
sitzen

Play
giymek

Play
anziehen

Play
koymak

Play
legen

Play
dökmek

Play
gießen

Play
kuşatmak

Play
umgeben

Play
vurmak

Play
treffen

Play
yaymak

Play
ausbreiten

Play
görmek

Play
sehen

Play
kazmak

Play
graben

Play
süpürmek

Play
fegen

Play
ait olmak

Play
gehören

Play
seçmek

Play
wählen

Play
kaybolmak

Play
verschwinden

Play
fırlatmak

Play
werfen

Play
uzatmak

Play
dehnen

Play
önermek

Play
bieten

Play
saklamak

Play
verstecken

Play
kullanmak

Play
benutzen

Play
cevap vermek

Play
antworten

Play
okumak

Play
lesen

Play
unutmak

Play
vergessen

Play
gitmek

Play
verlassen

Play
farketmek

Play
bemerken

Play
başlamak

Play
anfangen

Play
olmak

Play
werden

Play
getirmek

Play
bringen

Play
anlamak

Play
verstehen

Play
ummak

Play
hoffen

Play
düşünmek

Play
denken

Play
tercih etmek

Play
vorziehen

Play
beklemek

Play
warten

Play
ihtiyacı olmak

Play
brauchen

Play
bağlı olmak

Play
abhängen

Play
duymak

Play
hören
Play kaybetmek
Play verlieren
Play geri vermek
Play zurückgeben
Play cevaplamak
Play antworten
Play eklemek
Play anbringen
Play değiştirmek
Play ändern
Play bilmek
Play wissen
Play davet etmek
Play einladen
Play izin vermek
Play lassen
Play yapabilmek
Play können
Play istemek
Play wollen
Play istemek
Play wünschen
Play olmak
Play stattfinden
Play akıcı konuşmak
Play fließend sprechen
Play yıkamak
Play spülen
Play kurutmak
Play trocken
Play kırmak
Play brechen
Play bırakmak
Play freilassen
Play koparmak
Play zerreißen
Play silmek
Play abwischen
Play düşürmek
Play aufgeben
Play kaldırmak
Play entfernen
Play anlamına gelmek
Play bedeuten
Play eğritmek
Play verbiegen
Play sıkmak
Play langweilen
Play kızmak
Play ärgern
Play sıkılmak
Play Langeweile haben
Play anlatmak
Play erklären
Play üflemek
Play blasen
Play takip etmek
Play befolgen
Play tabi olmamak
Play missachten
Play takip etmek
Play folgen
Play kontrol etmek
Play kontrollieren
Play doldurmak
Play ausfüllen
Play boşaltmak
Play sich leeren
Play hatırlamak
Play sich erinnern an
Play başarılı olmak
Play nachfolgen
Play açmak
Play ausbreiten
Play savunmak
Play schützen
Play vurmak
Play schlagen
Play kavga etmek
Play kämpfen
Play kaşları çatmak
Play die Stirn runzeln
Play sallamak
Play rütteln
Play muhabbet etmek
Play schwatzen
Play rahatlamak
Play entspannen
Play bölmek
Play trennen
Play uyanmak
Play aufwachen
Play izin vermemek
Play verbieten
Play çalmak
Play stehlen
Play ele geçirmek
Play einfangen
Play yaratmak
Play schaffen
Play inanmak
Play glauben
Play rahatsız etmek
Play stören
Play hakkında kaygılanmak
Play sich Sorgen machen um
Play kurtarmak
Play retten
Play söz vermek
Play versprechen
Play tekrarlamak
Play wiederholen
Play ikna etmek
Play überreden
Play şaka yapmak
Play scherzen
Play alışmak
Play sich gewöhnen an
Play şikayet etmek
Play klagen
Play buluşmak
Play treffen
Play boğulmak
Play sinken
Play kandırmak
Play täuschen
Play hata yapmak
Play einen Fehler machen