Hollandaca Kursu

Hollandaca Flemenkçe’nin Hollanda’da kullanılan aksanıdır. Belçika’da ve Hollanda’nın güneyinde konuşulan Flamanca ile çok benzerdir. Hollandaca Hollanda’nın sömürgelerinde de konuşulur.

1-Genel Hollandaca

Genel Hollandaca kurslarına;  işi dolayısıyla veya aile ziyareti için sıklıkla Hollanda’ya seyahat eden, Hollanda’da daha rahat iletişim kurabilmek isteyen kişiler katılır. Kişilerin Hollandaca bilgilerine ve uygun oldukları zamana göre program çıkarılır. Genel Hollandaca seviyeleri;

Seviye A1(Niveau A1 Basisgebruiker):

Kişi; günlük ifadeleri temel kalıpları kullanarak anlayabilir, sorabilir ve cevap verebilir. Kişisel bilgilerini ifade edebilir ve eğer karşısındaki kişi yavaş ve net konuşuyorsa iletişim kurabilir.

Seviye A2(Niveau A2 Basisgebruiker):

Kişi; aile, çalışma, kendisi ile ilgili ifadeleri anlayabilir ve deyimler kullanabilir. Gündelik konular hakkında iletişim kurabilir ve basit ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir.

Seviye B1(Niveau B1 Onafhankelijk-gebruiker):

Kişi; işyerinde, okulda, yolculukta, serbest zamanında düzenli olarak gerçekleşen standart konularda  iletişim kurabilir ve konunun ana hatlarını anlayabilir. Kişi, deneyimlerini, hedeflerini, hayallerini, olayları ve nedenlerini açıklayan metin hazırlayabilir, kişisel yaklaşımlarını belirtebilir.

Seviye B2(Niveau B2 Onafhankelijk-gebruiker):

Kişi; karmaşık metinleri, somut ve soyut konuları, temel düşünceleri anlayabilir. Kendi uzmanlık alanında teknik tartışmalara dahil olabilir. Çeşitli konularda ayrıntılı metinler üretebilir.

Seviye C1(Niveau Vaardiggebruiker):

Kişi; daha uzun, ayrıntılı, iyi yapılandırılmış metinleri yazabilir anlayabilir ve örtük anlamları tanıyabilir. Hollandacayı esnek ve etkili bir şekilde, akademik, sosyal, mesleki amaçlar için kullanabilir.

Seviye C2(Niveau Vaardiggebruiker):

Kişi; Kolayca herşeyi anlayabilir, yazabilir ve okuyabilir. Sözlü ve yazılı kaynaklardaki bilgileri özetleyebilir. Karmaşık cümlelerde dahi çok kesin, hatasız ve hızlı anlayabilir.

Hollandaca derslerimiz hafta içi ve hafta sonu sınıflarında devam etmektedir. Hafta içi kurslarımız 8 hafta, hafta sonu kurslarımız 12 hafta sürmektedir. Ders saatleri sınıftaki öğrenci sayısına göre arttırılmaktadır. Ders gün ve saatlerine uyum sağlayamayanlar ya da kursu daha çabuk bitirmek isteyenler için özel ders seçeneğimiz de mevcuttur. Ders saati tamamlandıktan sonra öğretmenlerimiz tarafından sizlere kurs bitirme sınavı uygulanmaktadır.